สำหรับลักษณะเด่นของการจัดการป่าชุมชนบ้านหนองที่นี้ที่สำคัญอาทิเช่น

1.ราษฎรโดยมากมองเห็นจุดสำคัญและก็ร่วมมือคณะกรรมการสำหรับเพื่อการจัดแจงป่าชุมชน
​​ 2.คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถ มีความแข็งแกร่ง มีจิตสมัครใจรวมทั้งมีความเป็นอิสระสำหรับเพื่อการบริหารจัดแจงป่าชุมชน
​​ 3.มีความร่วมแรงร่วมใจกับหมู่บ้านข้างๆสำหรับในการก่อตั้งรวมทั้งดำเนินการโครงข่ายป่าชุมชน
​​ 4. มีการโปรโมทและก็สร้างสามัญสำนึกสำหรับในการสงวนทรัพยากรป่าดงให้แก่คนทั้งยังในและก็นอกชุมชน
​​ 5. ประชาชนมีการพึ่งพาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนทั้งยังในด้านอุปโภคบริโภคแล้วก็การท่องเที่ยว
​​ 6. ภาวะป่าถูกล่วงล้ำลดน้อยลงแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกว่าในสมัยก่อน
​​ 7. ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดในปี พุทธศักราช2562

ด้านข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานโครงงาน ที่นำมาซึ่งการทำให้การจัดการป่าชุนมีปัญหาและก็ปัญหาอยู่บ้าง อาทิเช่น
​​ 1.งบประมาณที่ใช้ปฏิบัติการยังน้อยเกินไปและก็ได้รับการผลักดันอย่างไม่ตลอดจากหน่วยงานที่เกี่ยวโยง
​​ 2.ราษฎรปริมาณราวๆจำนวนร้อยละ 20 ยังไม่ตระหนักถึงจุดสำคัญรวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมสำหรับการจัดแจงป่าชุมชน
​​ 3.ยังไม่มีการกำหนดกฎข้อปฏิบัติสำหรับเพื่อการบริหารจัดแจงป่าชุมชนและก็การปฏิบัติงานของคณะกรรมการป่าชุมชนยังไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
​​ 4.คณะกรรมการป่าชุมชนและก็สมาชิกป่าชุมชนยังขาดวิชาความรู้ในด้านข้อบังคับป่าชุมชนและก็วิชาการป่าดงบางด้าน ดังเช่นว่า การคัดสรรพืชพันธุ์ไม้ที่สมควรมาปลูกเพิ่มในพื้นที่
​​ 5.ขาดการจัดทำแบบอย่างแล้วก็การจัดการจัดแจงการท่องเที่ยวและก็เรียนธรรมชาติที่เชื่อมโยงลักษณะเด่นในป่าชุมชนกับหมู่บ้าน
​​ 6.ของป่าแล้วก็ผลิตผลจากป่าชุมชนใช้ในระดับครอบครัวแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้อย่างเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม
​​ 7.ยังไม่มีการจัดทำแผนงานจัดกิจกรรมป่าชุมชนและก็ความร่วมแรงร่วมใจกับโครงข่ายที่แจ่มกระจ่าง

จากการมีการประกาศใช้พ.ร.บ.ป่าชุมชน พุทธศักราช2562 ช่วงวันที่ 29 พ.ค. 2562 นั้น ทางคณะกรรมการป่าชุมชนมีความมุ่งหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวได้ให้ความรู้ความเข้าใจและก็ความรู้ความเข้าใจที่ถ่ิงแท้ต่อการจัดการป่าชุมชนจากที่ข้อบังคับกำหนดไว้อย่างเร่งด่วน เพื่อความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบทบัญญัติที่มี โดยเฉพาะการออกกฎที่ต้องปฏิบัติตามแล้วก็การจัดทำแผนจัดแจงป่าชุมชนทั้งยังในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวที่สมควรอย่างเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม อันจะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้การจัดการไปถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและก็สมรรถนะมากเพิ่มขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา